แผนการตลาดชั้นยอดของการทำธุรกิจต่าง ๆ เราจะนำเสนอแผนการตลาดชั้นยอด เพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจต่าง ๆ ของลูกค้าอย่างเต็มที่ที่สุด
 • ตำแหน่งของดาวเทียม GPS Tracking ที่แน่นอนในอวกาศ

  0
  scissors

  GPS ติดตามรถ หรือ GPS Tracking อุปกรณ์ติดรถที่น่าสนใจ ปัจจุบันมี จีพีเอส ติดตามรถให้เลือกตั้งแต่ราคาถูกหลักพันไปจนถึงราคาแพงหลักหมื่น จึงควรทำความรู้จักก่อนตัดสินใจในเบื้องต้นก่อนว่าแบบไหนเหมาะสมที่สุด

  – วงโคจรสูงมากประมาณ 11,000 ไมล์

  – วงโคจรอาจคลาดเคลื่อน (Ephemeris Errors) เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

  – สถานีควบคุมจะใช้เรดาร์ตรวจสอบการโคจรของดาวเทียม GPS Tracking   ตลอดเวลาแล้วส่งข้อมูลไปปรับแก้ข้อมูลวงโคจรและเวลาของดาวเทียม เมื่อข้อมูลได้รับการปรับแก้แล้วจะถูกส่งมายังเครื่องรับ GPS

  ต้องแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเดินทางของคลื่นวิทยุมาสู่โลก

  สาเหตุที่ของความคลาดเคลื่อน (GPS Errors) ของค่าพิกัดที่คำนวณได้

  – เกิดจากการเดินทางสู่ชั้นบรรยากาศ Ionosphere จะมีประจุไฟฟ้า และชั้น

  Troposphere จะมีทั้งความชื้น อุณหภูมิ ความหนาแน่นที่แปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใน

  – การสะท้อนของคลื่นสัญญาณไปในหลายทิศทาง (Multipath Error) ซึ่งที่ผิวโลกคลื่นสัญญาณต้องกระทบกับวัตถุ ก่อนถึงเครื่องรับ GPS จะทำให้มีการหักเหและสัญญาณจะอ่อน

  – ปัญหาที่เกิดจากดาวเทียม (Check error, Ephemeris error) อาจเกิดจากวงโคจรคลาดเคลื่อนเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หรืออาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาเพียงเล็กน้อยจะทำให้การคำนวณระยะทางผิดพลาดได้มากเนื่องจากดาวเทียมอยู่สูงมาก

  – ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตระหว่างตำแหน่งของดาวเทียมและตำแหน่งของเครื่องรับ GPS ซึ่งจะคำนวณเป็นค่า GDOP = Geometic Dlution of recision ซึ่งเนื่องจากลักษณะการวางตัวของดาวเทียม และ GDOP มีส่วนประกอบคือ

  – อาจจะเกิดจากความผิดพลาดอื่นๆเช่น ความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ หรือมนุษย์ที่ควบคุมสถานี 1 เมตร ถึง 100 เมตร ซึ่งผิดพลาดได้มาก หรือความผิดพลาดของเครื่องรับ GPS, Software, Hardware, ผู้ใช้ ซึ่งความผิดพลาดนี้ไม่แน่นอน

   

   

   

  Tags:

Comments are closed.