แผนการตลาดชั้นยอดของการทำธุรกิจต่าง ๆ เราจะนำเสนอแผนการตลาดชั้นยอด เพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจต่าง ๆ ของลูกค้าอย่างเต็มที่ที่สุด
 • scissors
  September 8th, 2016adminUncategorized

  12

  ฝาท่อระบายน้ำ เป็นแผ่นที่ใช้ครอบปิดท่อระบายน้ำ ประโยชน์หลักคือป้องกันคนหรือสิ่งใดหล่นลงไปในท่อระบายน้ำ และยังป้องกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องลงไปในท่อระบายน้ำ ตั้งแต่สมัยโรมันโบราณ ประตูปิดเปิดท่อน้ำเสีย ทำมาจากหิน ใช้ป้องกันคนหล่นลงไปในท่อน้ำทิ้ง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่จะหล่นลงไป

  โดยทั่วไปฝาท่อระบายน้ำ จะใช้น้ำหนักประมาณชิ้นละประมาณ 45 กิโลกรัม เพื่อให้อยู่กับที่ บางทีพบมีการใช้เหล็กหล่อในบางจุด และยังมีคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีราคาถูก แข็งแรง แต่หนัก บางแห่งนิยมหล่อที่ข้างบริเวณ ทางลงท่อระบายน้ำ แล้วล้อมรอบๆด้วยโลหะ รอบฝาปิดที่หล่อขึ้น ให้พอดีกับช่องเปิดท่อระบายน้ำ ซึ่งจะนิยมทำมือจับเป็นห่วงที่พับเก็บได้ เพื่อจะใช้ดึงยกขึ้นเปิดได้ ช่องเปิดท่อระบายน้ำใช้ปิดเปิดช่องทางลงไปยังท่อระบายน้ำ หรือบางแห่งเป็นรูให้เป็นช่องแสงผ่านลงไปได้

  ฝาท่อระบายน้ำโดยทั่วไปจะใช้เทคนิคหล่อจากทราย ในปัจจุบันอินเดียยกลัยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเพราะราคาถูกกว่า ทั้งคุณภาพเหล็ก แรงงาน และกฎหมายด้านความปลอดภัย เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจฐานการผลิตกระจายออกไปนอกประเทศ เพื่อลดต้นทุนฝาครอบเหล็กหล่อจากอินเดียกลายเป็นสินค้านำเข้า และมีราคาสูงขึ้นจากค่าการตลาดในการขนส่งวัตถุมีน้ำหนักมาก mchhgroup.com จึงมีทางเลือกฝาท่อให้อย่างมากมาย

  Tags: , ,